Tags: کوره IGBT

استفاده از تکنولوژی IGBT به جای تریستور در کوره های القایی

استفاده از تکنولوژی IGBT به جای تریستور در کوره های القایی

در طراحی های جدید مدار تولید قدرت کوره های القایی از ترانزیستور IGBT به جای تریستور SCR در بخش اینورتر(INVERTER) استفاده می گردد که موجب مزایای زیر در مدار تولید قدرت می گردد: ضریب توان (Power Factor) ثابت بالای ۰٫۹۸ در طول زمان هر ذوب بدون توجه به شرایط خاک کوره و میزان قراضه و… READ MORE