Tags: پرجینگ پلاگ

ول بلوک پاتیل و توپی دمش

ول بلوک پاتیل و توپی دمش

ول بلوک پاتیل و توپی دمش و نیز جرم ریختنی گروه پاترون در کلاس جهانی استفاده از محصولات گروه دانش بنیان پاترون در بزرگترین فولادسازان کشور و منطقه، نشان دهنده اعتماد فولادسازان به محصولات این شرکت است. ول بلوک های ریختنی (آلومینایی، به صورت سیمان دار و نانو باند) و پرسی (آلومینا کربن) با بالاترین… READ MORE