Tags: پالت

پالت‌های جدید گروه پاترون

پالت‌های جدید گروه پاترون

پالت‌های جدید پاترون با طراحی اختصاصی و کیفیت بالاتر، برای جلب رضایت بیشتر شما گروه پاترون با دریافت بازخورد مشتریان در خصوص کیفیت پالت های بسته بندی محصولات، به طور پیوسته در حال بهبود کیفیت پالت ها و بسته بندی است. بر همین اساس، طرح جدید و اختصاصی پاترون برای پالت ها با هدف افزایش… READ MORE