Tags: نرخ نسوز

مصاحبه روزنامه صمت با رئیس هیئت مدیره پاترون

مصاحبه روزنامه صمت با رئیس هیئت مدیره پاترون

این مصاحبه در روزنامه صمت، مورخ ۲ بهمن ۱۳۹۶، شماره ۹۹۰ به چاپ رسیده است.   دیرگدازها در مرز ذوب شدن افزایش نرخ دلار« نسوزها» را شوکه کرد   سارا اصغری: «نسوز» جزو صنایع راهبردی به شمار می‌رود که برای صنایع انرژی‌بر نقشی حیاتی دارد. از آنجا که مواد اولیه این صنعت به صورت وارداتی تامین… READ MORE