Tags: نازل های تاندیش

آنچه باید در مورد نسوزهای تاندیش بدانیم

آنچه باید در مورد نسوزهای تاندیش بدانیم

آنچه باید در مورد نسوزهای تاندیش بدانیم…. 1 -مقدمه تاندیش تجهیزی است که در ریخته‌گری فلزات استفاده می شود و به صورت یک محفظه باز و پهنی با یک یا چند سوراخ در کف آن است. این تجهیز جهت تغذیه مذاب فلز به داخل قالب شمش استفاده می شود تا از پاشیده شدن مذاب جلوگیری… READ MORE