Tags: میلگرد

رشد بخش خصوصی فولاد از نگاه آمار

رشد بخش خصوصی فولاد از نگاه آمار

گزارش ۹ ماهه چیلان از آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان از افزایش تولید در بخش خصوصی تقریبا در همه محصولات فولادی دارد. بر این اساس، تولیدکنندگان ورق گرم در بخش خصوصی با ثبت رشد ۳۰ درصدی در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیشترین رشد در میان محصولات فولادی… READ MORE