Tags: ملات

فیلمی از ملات سفید پاترون

فیلمی از ملات سفید پاترون

پاترومور – ملات هایتک آلومینایی سیستم اسلاید گیت، تولید شده برای اولین بار در ایران (بومی سازی) توسط گروه دانش بنیان پاترون     #ملات #ملات_نسوز #ملات_آلومینایی #پاترومور #سیستم_اسلاید_گیت #پاتیل #فولاد #مذاب #بومی_سازی #نسوز #دیرگداز #جرم_نسوز #دانش_بنیان #mortar #ladle #slide_gate_system #steel #refractory #alumina_mortar  

رسیدگی به بازخورد مشتریان با شماره بچ محصولات پاترون

رسیدگی به بازخورد مشتریان با شماره بچ محصولات پاترون

لطفا در صورت مشاهده هرگونه عدم مغایرت کیفی، شماره شناسایی بچ را برای گروه پاترون ارسال فرمایید تا در اسرع وقت رسیدگی گردد. گروه پاترون از همه بچ‌های تولیدی خود نمونه شاهد در آزمایشگاه نگهداری می‌نماید تا از کیفیت محصولات ارائه شده اطمینان کسب گردد و قابلیت پیگیری وجود داشته باشد.   #نسوز #جرم #جرم_ریختنی… READ MORE