Tags: مشتریان

به عنوان مصرف‌کننده محصولات گروه پاترون چرا در نظرسنجی سالانه شرکت کنیم؟

به عنوان مصرف‌کننده محصولات گروه پاترون چرا در نظرسنجی سالانه شرکت کنیم؟

????به عنوان مصرف‌کننده محصولات گروه پاترون چرا در نظرسنجی سالانه شرکت کنیم؟ ????گروه پاترون با ارزیابی نتایج نظرسنجی برای بهبود خدمات خود اقدامات متناسب انجام می‌دهد. پس با شرکت در این نظرسنجی که هر سال یک بار برگزار می‌گردد، ما را در این امر یاری دهید. لینک شرکت در نظرسنجی سالانه گروه پاترون: B2n.ir/y02328 #نظرسنجی… READ MORE

از نظرات ارزشمند شما برای بهبود خدماتمان استقبال می‌کنیم.

از نظرات ارزشمند شما برای بهبود خدماتمان استقبال می‌کنیم.

????از نظرات ارزشمند شما برای بهبود خدماتمان استقبال می‌کنیم. با شرکت در این نظرسنجی سالانه، ما را در این امر یاری دهید. ????لینک شرکت در نظرسنجی: B2n.ir/y02328 #نظرسنجی #رضایت_مشتریان #مشتریان #ارزیابی #نظرسنجی_سالانه #بهبود_خدمات #رضایت_مشتری #پاترون

نظر شما مهم است

نظر شما مهم است

برای بهبود خدماتی که به شما ارائه می‌کنیم، به نظرات ارزشمند شما نیازمندیم. سپاسگزاریم اگر به رسم هر ساله در این نظرسنجی شرکت فرمایید. برای قدردانی از وقت گرانبهای مشتریان‌مان، هدیه کوچکی در نظر گرفته‌ایم و همچنین به سه نفر از مشتریان عزیز شرکت‌کننده در نظرسنجی به قید قرعه هدیه نفیسی اهدا خواهد شد. لینک… READ MORE