Tags: مجله

چهارمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (مهر ماه 1401)

چهارمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (مهر ماه 1401)

چهارمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (مهر ماه 1401) فایل با حجم کم: 33-A-12-00 مجله داخلی پاترون – شماره 4 – مهر ماه 1401 – فایل کم حجم فایل با حجم بالا: 33-A-12-00 مجله داخلی پاترون – شماره 4 – مهر ماه 1401 – فایل با حجم بالا در این شماره می‌خوانید:… READ MORE

پرسش: چه پیامی برای مشتریان پاترون دارید؟ پاسخ جناب آقای مهندس فراست: گروه پاترون کار خودش را با محصول دانش بنیان و استراتژیک پودر ریخته‌گری شروع کرده و همانطور که میدانید ماهانه چند صد تن از این محصول در داخل و خارج کشور مصرف می‌شود. اما پودر ریخته‌گری پایان کار پاترون نبوده، بلکه هر سال… READ MORE