Tags: ماسه مجرای پاتیل

ماسه مجرای پاتیل

ماسه مجرای پاتیل

در بعضی کارخانه‌ها، ماسه مجرای پاتیل را به کف پاتیل پرتاب می‌کنند و در بعضی از کارخانه‌ها، از لوله‌ای جهت ریختن ماسه مجرای پاتیل استفاده می‌کنند. برخی هم ماسه مجرا را وزن شده، در داخل لوله میریزند. کدام بهتر است؟ #پاترون #گروه_پاترون #مجرای_پاتیل #پاتیل #ماسه

ماسه مجرای نازل (N.F.Pat)

ماسه مجرای نازل (N.F.Pat)

توضیحات  این ماسه جهت پر کردن نازل پاتیل یا تاندیش، برای عدم انجماد فولاد مذاب در آن استفاده می شود. در نتیجه باز شدن نازل راحت تر صورت می گیرد. ماسه نازل می تواند حاوی اکسید کروم یا اکسید زیرکونیا بوده که قابلیت نسوزندگی بالا و عدم چسبیدن و کلوخه شدن این ماسه در دمای… READ MORE