Tags: قراضه

بهای تمام شده هفته ۲۴-۹۶

بهای تمام شده هفته ۲۴-۹۶

در گزارش این هفته نیز مطابق گزارشات هفته های پیشین بر اساس قیمت های روز قراضه و آهن اسفنجی و هزینه های تولید، مقایسه بهای تمام شده شمش فولادی در کوره های القایی، این بار، بین سه گزینه آورده شده است. این گزارش بر اساس مدل PSM گروه پاترون تدوین گردیده است و پیش فرض های محاسبات… READ MORE

هشدار برای صنعت فولاد

هشدار برای صنعت فولاد

روند کاهشی تولید قراضه آهنی در کشور در ماه‌های اخیر به دلیل کلی کاهش رشد اقتصادی و افزایش تولید فولاد در کشور به واسطه راه‌اندازی کارخانه‌های جدید و همچنین عدم واردات متناسب با این کاهش تولید قراضه و افزایش مصرف، منجر به افزایش تقاضا و کاهش عرضه و بالطبع افزایش قیمت قراضه یا ضایعات آهنی… READ MORE