Tags: فرو سیلیکو منگنز

نحوه تولید فروسیلیکومنگنز

نحوه تولید فروسیلیکومنگنز

این نوع از فروآلیاژها به صورت واکنش کاهشی توسط کربن در کوره قوس تولید می شوند. کوره مورد استفاده در تولید فرومنگنز پر کربن برای تولید این دسته از فروآلیاژها نیز به کار می رود. فرآیند تولید فروسیلیکومنگنز به مراتب سخت تر از فرومنگنز است. دلیل اصلی آن اینست که میزان درجه حرارت بالاتری برای… READ MORE

فایل محاسبه اقتصادی ترین سیلیکومنگنز

فایل محاسبه اقتصادی ترین سیلیکومنگنز

فروآلیاژ نقش کلیدی در بهای تمام شده دارد. کاهش یک تومانی بهای تمام شده، میلیون ها تومان در ماه و در سال صرفه جویی به همراه دارد. گروه پاترون به صرفه ترین سیلیکومنگنز را انتخاب نموده است. ۰۹۱۲۳۸۸۳۶۲۲   لینک به صفحه محصول

فرو سیلیکو منگنز

فرو سیلیکو منگنز

توضیحات  گروه پاترون در حال حاضر این محصول را ارائه نمی نماید. این نوع از فروآلیاژها به صورت کاهش کربن گرمایی در کوره قوس تولید می شوند. کوره مورد استفاده در تولید فرومنگنز پر کربن، برای تولید این فروآلیاژها نیز بکار می رود. یکی از مهمترین نکاتی که در رابطه با فروسیلیکومنگنز وجود دارد، افزایش… READ MORE