Tags: فرایند ذوب

مصاحبه: اثرات کیفیت قراضه در فولادسازی

مصاحبه: اثرات کیفیت قراضه در فولادسازی

این مصاحبه در مجله آهنگان، شماره ویژه نوروز ۹۶، از صفحه ۴۶ تا ۴۹ به چاپ رسیده است. لینک فایل آن از اینجا قابل دسترسی است.   اثرات کیفیت آهن قراضه بر روی تولید در فولادسازی گفتگوی اختصاصی سردبیر آهنگان با مهندس حسام ادیب (رئیس هیئت مدیره گروه پاترون)   فراوری قراضه به صورت سیستماتیک… READ MORE