Tags: صنایع فولاد به آب زیادی نیاز دارد

مصرف ۲/ ۰ درصدی آب در صنعت فولاد

مصرف ۲/ ۰ درصدی آب در صنعت فولاد

این مقاله در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۴ در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.     قرار بر این بود از بحران آب و مسائل مربوط به آن در حوزه صنعت فولاد کشور بنویسم. طی چند روز آمار و ارقام زیادی را مطالعه کرده و خواستم در مورد  پروژه های جدید فولادی، منتخب و… READ MORE