Tags: صفحه کشویی

ویژگی های نسوزهای سیستم اسلاید گیت

ویژگی های نسوزهای سیستم اسلاید گیت

نسوز های سیستم اسلاید گیت چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟ مقاومت به خوردگی در برابر سرباره و مذاب مقاومت بالا نسبت به اکسیداسیون مقاومت بالا نسبت به خردایش دانسیته ی بالا و تخلل پایین ضریب انبساط حرارتی پایین مقاومت به شوک حرارتی بالا مقاومت بالا به سایش هدایت حرارتی بالا

صفحه اسلاید گیت

صفحه اسلاید گیت

توضیحات  صفحه اسلاید گیت یا صفحه کشویی در سیستم اسلاید گیت یا دریچه کشویی، صفحه ای است که در سیستم اسلاید گیت برای کنترل جریان مذاب از پاتیل به تاندیش طراحی شده است. مذاب از بین دو صفحه اسلاید گیت عبور کرده و به میزان دلخواه وارد تاندیش می شود. با باز و بسته کردن… READ MORE