Tags: صادرات فولاد

صادرات فولاد از رهگذر تحریم‌ها

صادرات فولاد از رهگذر تحریم‌ها

مصاحبه ای با آقای حسام ادیب، رئیس هیئت مدیره گروه پاترون در روزنامه صمت دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷ موضوع صادرات، برای صنعت فولاد اهمیت ویژه‌ای دارد و در چند سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار شده است. البته در نگاه نخست باید به صادرات توجه کنیم که صادرات محصولاتی با یارانه نرخ گاز، برق… READ MORE