Tags: سبوس برشته

8 مزیت پاترکس نسبت به سبوس

8 مزیت پاترکس نسبت به سبوس

پاترکس (پودر پوشاننده پاتیل و تاندیش) دو نوع پاترکس تولید می‌شود: پاترکس بازی: برای بالا بردن کیفیت مذاب و پاترکس اسیدی: جایگزین سبوس پاترکس اسیدی نسبت به سبوس مزایایی دارد اول: افت دمای کمتر مذاب دوم: شعله نکشیدن سوم: گرد و غبار کمتر چهارم: امکان طراحی گریدهای مختلف برای هر نوع فولاد پنجم: دانسیته بالاتر:… READ MORE