Tags: ساختار کوره قوس الکتریکی

مروری بر مدل های فرایند ریاضی برای فرایند کوره قوس الکتریکی

مروری بر مدل های فرایند ریاضی برای فرایند کوره قوس الکتریکی

A Review of Mathematical Process Models for the Electric Arc Furnace Process Thomas Hay,* Ville-Valtteri Visuri, Matti Aula, and Thomas Echterhof   مروری بر مدل‌های فرایند ریاضی برای فرایند کوره قوس الکتریکی توماس هی، ویلی والتری ویزوری، ماتا آئولا و توماس اکتروف کوره قوس الکتریکی واحد فرآیند اصلی در فولادسازی مبتنی بر قراضه است. با… READ MORE

مصاحبه حسام ادیب با روزنامه صمت – مصرف برق در فولادسازی

مصاحبه حسام ادیب با روزنامه صمت – مصرف برق در فولادسازی

جهت مشاهده مصاحبه در وبسایت صمت اینجا را کلیک فرمایید.    صنعت فولاد یکی از صنایع معدنی به‌شمار می‌رود که مصرف انرژی الکتریسیته بالایی دارد. برخی کارشناسان معتقدند مصرف برق فولادسازی‌های ایران از سطح مصرف جهانی آن بالاتر است، هرچند در این زمینه هیچ آمار دقیقی در دست نیست. اما بهینه‌سازی مصرف برق در صنعت… READ MORE