Tags: زنجیره فولاد

توازن در زنجیره فولاد با دخالت دولت ایجاد نمیشود

توازن در زنجیره فولاد با دخالت دولت ایجاد نمیشود

این مطلب در مجله چیلان شماره ۸۶، سال پانزدهم، مهرماه ۱۳۹۸ منتشر گردیده است.   توازن قیمت در زنجیره فولاد حسام ادیب رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون   یک اقتصاد پویا نیازمند ایجاد امنیت برای همه بازیگران آن است. هرگاه دولتها با مداخله در قیمت گذاری ها یا صدور بخشنامه های آنی امنیت… READ MORE

دولت هزینه‌های زنجیره تولید فولاد را کنترل کند

دولت هزینه‌های زنجیره تولید فولاد را کنترل کند

این مقاله در ۳۰ دیماه ۱۳۹۳ در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.     امروز صنعت فولاد ایران دچار گرفتاری‌های متعددی است. کمبود تقاضا، به دلایل مختلف و به تبع آن کاهش قیمت محصولات نیمه‌تمام (شمش یا تختال) یا تمام شده فولادی (میلگرد، مقاطع و ورق) و نیز افزایش قیمت مواد اولیه به‌ویژه… READ MORE