Tags: روغن ریخته گری

شمش کدام طرف با کستینگ پات و کدام طرف با روغن ریخته‌گری بوده است؟

شمش کدام طرف با کستینگ پات و کدام طرف با روغن ریخته‌گری بوده است؟

فکر میکنید شمش کدام طرف با کستینگ پات(پودر ریخته‌گری پاترون) و کدام طرف با روغن ریخته‌گری بوده است؟ #پودر_ریخته_گری #کستینگ_پات #پاترون #پودر_ریخته_گری #روغن #ریخته_گری