Tags: روسیه

به گزارش SteelData:  فولادسازان ترکیه سهم بازار را از چین، روسیه، اوکراین به دست می آورند.

به گزارش SteelData: فولادسازان ترکیه سهم بازار را از چین، روسیه، اوکراین به دست می آورند.

به گزارش SteelData: فولادسازان ترکیه سهم بازار را از چین، روسیه، اوکراین به دست می آورند. صنعت فولاد ترکیه در حال تصاحب سهم بیشتری از بازار جهانی است زیرا چین تولید خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کند می کند و حمله روسیه به اوکراین، دو رقیب اصلی دیگر را درگیر درگیری می… READ MORE