Tags: روزکار و کارگر

جشن پاترون به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

جشن پاترون به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

  جشن پاترون به مناسبت روز جهانی کار و کارگر ۱۴۰۱/۲/۱۱ “خوشا عرق جبینت که خداوند هم، پاس می‌داردش” #روز_جهانی_کارگر #روز_کارگر #پاترون #گروه_پاترون #11_اردیبهشت_روز_کارگر