Tags: روزنامه دنیای اقتصاد

سهم اندک دانش‌بنیان‌ها در صنایع معدنی

سهم اندک دانش‌بنیان‌ها در صنایع معدنی

این مصاحبه در روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۵۴۳۸، چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، صفحه 27 به چاپ رسیده است. سهم اندک دانش‌بنیان‌ها در صنایع معدنی سارا اصغری : در هر کشوری پایدارترین رشد اقتصادی را شرکت‌های دانش‌بنیان رقم می‌زنند. این شرکت‌ها می‌توانند منشأ نوآوری، بومی‌سازی و اشتغال‌زایی در کشور به‌شمار روند، چراکه دارای ظرفیت تسریع… READ MORE