Tags: دوره عمر سازمان

آیا سازمان شما فرایندگرا و سیستمی است؟

آیا سازمان شما فرایندگرا و سیستمی است؟

این مقاله در مجله پردازش، شماره 152 و 153، مرداد و شهریور 1400، از صفحه 82 تا 84 به چاپ رسیده است.     آیا سازمان شما فرایندگرا و سیستمی است؟ حسام ادیب گروه پاترون مفهوم رویکرد مدیریت فرایندگرا از اوایل دهه 90 میلادی شکل گرفت و تبدیل به پایه‌ای برای سیستم‌های ERP و هوشمندی… READ MORE

دوره عمر سازمان و اهمیت آن

دوره عمر سازمان و اهمیت آن

این مقاله در مجله پردازش شماره ۱۱۴ و ۱۱۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷ از صفحه ۲۱۶ تا ۲۲۰ به چاپ رسیده است.   دوره عمر سازمان و اهمیت آشنایی با آن برای مدیران صنعت حسام ادیب رئیس هیئت مدیره گروه پاترون   مقدمه بسیاری از سازمان ها و شرکت های ایرانی دچار عارضه هایی هستند که… READ MORE