Tags: دنیای معدن

برآیند وضعیت: اضمحلال صنعت و اقتصاد

برآیند وضعیت: اضمحلال صنعت و اقتصاد

مصاحبه زیر در وبسایت معدن نامه در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۸ منتشر گردیده است.   حسام ادیب، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان گروه پاترون در گفتگو با معدن نامه مطرح کرد: برآیند وضعیت این است که صنعت و اقتصاد رو به اضمحلال است / تجهیزات به قطعات یدکی نیاز دارند که عمدتا وارداتی است… READ MORE