Tags: دفتر تهران

آگهی استخدام کارمند خرید

آگهی استخدام کارمند خرید

پاترونی شوید! آگهی استخدام کارمند خرید ● شرح وظیفه: پیگیری پرونده های خرید داخلی و خارجی و امور مربوطه. ● مهارت های مورد نیاز: آشنایی با فرایندهای معمول خرید آشنایی با اصول و فنون مذاکره آشنایی با اصول مکاتبات داخلی و خارجی آشنایی با فرایند ثبت سفارش و واردات، مسائل بانکی و گمرکی ● ویژگی… READ MORE