Tags: خصوصی سازی در صنعت فولاد

مقاله: خصوصی سازی در صنعت فولاد

مقاله: خصوصی سازی در صنعت فولاد

این مقاله در مجله چیلان، سال دوازدهم، شماره ۷۷، بهمن ماه ۱۳۹۶، صفحه ۶۱ به چاپ رسیده است.     مطلب اصلی:   خصوصی سازی در صنعت فولاد ایران، مشکلات و راهکارها حسام ادیب رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون   در طی سالهای گذشته بسیاری در خصوص لزوم خصوصی سازی صنعت فولاد سخن… READ MORE