Tags: جهش جهانی

از جهش جهانی صنعت عقب نمانیم

از جهش جهانی صنعت عقب نمانیم

مطلب زیر در روزنامه صمت شماره ۱۲۲۸، صفحه ۱۱، در مورخ ۶ بهمن ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است.   از جهش جهانی صنعت عقب نمانیم حسام ادیب – رئیس هیات مدیره گروه دانش‌بنیان پاترون       در دوره جدیدی از صنعت به سر می‌بریم؛ دوره‌ای که از آن به نام «انقلاب صنعتی چهارم» نام می‌برند…. READ MORE