Tags: تولید فروآلیاژها

روش‌های تولید فروآلیاژها

روش‌های تولید فروآلیاژها

روش‌های تولید فروآلیاژها روش‌های زیادی برای تولید فروآلیاژها وجود دارد که بیشتر آنها توسط پیرومتالورژی تولید می‌شوند. روش‌های تولید فروآلیاژها بر اساس تجهیزات ذوب، روش‌های عملیاتی و منابع حرارتی مورد استفاده به طور عمده به موارد زیر تقسیم می شوند: I.طبقه‌بندی بر اساس تجهیزات تولید با توجه به تجهیزات تولید می‌توان آن را به روش… READ MORE