Tags: تجهیزات

تجهیزات فراوری قراضه

تجهیزات فراوری قراضه

گروه پاترون در حال حاضر این محصول را ارائه نمی نماید.   امروزه فراوری ضایعات رکن اصلی تمامی کارخانه های فولاد سازی می باشد. کیفیت قراضه (در صورت ثابت بودن متغیرهایی چون توفقات و تخصص تیم تولید) بیشترین تاثیر را در میزان تولید، کیفیت محصول، مصرف برق و مصرف افزودنی ها دارد. معمول ترین روش های... READ MORE