Tags: تاریخچه مصرفی آهن اسفنجی

تاریخچه مصرف آهن اسفنجی در کوره های القایی

تاریخچه مصرف آهن اسفنجی در کوره های القایی

        تاریخچه مصرف آهن اسفنجی در کوره های القایی استفاده از آهن اسفنجی در حدود سال ۸۹ در کوره های القایی ایران شروع شد. در آن سال ها کمبود قراضه احساس نمی شد و هرچند روند کیفیت قراضه نزولی بود ولی باز هم کسی به فکر استفاده از اسفنجی نبود. چراکه تصور عمومی بر این… READ MORE