Tags: بومی شدن

دیرگدازها در مسیر بومی شدن

دیرگدازها در مسیر بومی شدن

رویکرد تخصصی نمایشگاه بومی‌سازی نیازمند پایش است
دیرگدازها در مسیر بومی شدن

جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ۲۳ تا ۲۶ دی امسال در برج میلاد برگزار می‌شود تا تمام تامین‌کنندگان زنجیره فولاد گردهم آیند و نیازهای این زنجیره را تامین کنند. تولیدکنندگان نسوز یکی از تامین‌کنندگان حیاتی حوزه فولاد به‌شمار می‌آیند که توانسته‌اند صنعت خود را به‌خوبی بومی‌سازی کنند.