Tags: بلوک کف کوره

محصول جدید گروه پاترون: بلوک کف کوره نورد

محصول جدید گروه پاترون: بلوک کف کوره نورد

تولید محصولی جدید برای اولین بار در کشور: بلوک کف کوره نورد با استفاده از نانو مواد   شرکت دانش بنیان گروه پاترون از محصول جدید خود، بلوک کف کوره نورد با استفاده از نانو مواد، که جایگزین بلوک های فیوزد کست وارداتی است، در اردیبهشت ماه سال 1400 رونمایی کرد. گروه پاترون این محصول… READ MORE