Tags: بحران الکترود گرافیت

بحران الکترود گرافیتی به کدام سو می رود؟

بحران الکترود گرافیتی به کدام سو می رود؟

این مقاله در مجله پردازش شماره ۱۲۰ و ۱۲۱، آبان و آذر ۱۳۹۷، از صفحه ۳۲ تا ۳۶ به چاپ رسیده است.   ترجمه و تالیف: امیرحسین یوسف بیگی مهندسی فروش گروه دانش بنیان پاترون ویرایش: حسام ادیب (منبع: وبسایت استیل ۳۶۰ و گزارشات گروه پاترون)   مقدمه: در اواسط سال ۲۰۱۸ بحران واقعی برای… READ MORE