Tags: استراتژی کنترل کیفیت

به نظر شما دقت نظر پاترون در کنترل کیفیت رضایت بخش بوده است؟

به نظر شما دقت نظر پاترون در کنترل کیفیت رضایت بخش بوده است؟

به نظر شما دقت نظر پاترون در کنترل کیفیت رضایت بخش بوده است؟ رضایت از محصولات پاترون، بالاترین هدف گروه پاترون برای تولید است و برای کسب این رضایت، گروه پاترون با بالاترین دقت نظر در مرحله کنترل کیفیت، محصولات خود را ارائه می‌دهد. #کنترل_کیفیت #دقت_نظر #رضایت_مشتری #مشتری #پاترون #گروه_پاترون