Tags: استخدام شرکت دانش بنیان

گروه دانش بنیان پاترون؛ تولیدکننده ی نسوزهای صنعت فولاد

گروه دانش بنیان پاترون؛ تولیدکننده ی نسوزهای صنعت فولاد

گروه دانش بنیان پاترون؛ تولیدکننده ی نسوزهای صنعت فولاد گروه دانش بنیان پاترون، که تولیدکننده جرم های نسوز، ملات نسوز، جرم های نانو باند و قطعات ریختنی نسوز است، به منظور رفع خلاء برخورداری از مرجعی در صنعت فولاد در حوزه نسوز، اقدام به ترجمه کتابی با عنوان انتخاب مواد نسوز برای فولادسازی نمود. باید… READ MORE

انتخاب گروه پاترون به عنوان«واحد نمونه دانش بنیان و نوآور» در سال ١۴٠٠

انتخاب گروه پاترون به عنوان«واحد نمونه دانش بنیان و نوآور» در سال ١۴٠٠

انتخاب گروه پاترون به عنوان«واحد نمونه دانش بنیان و نوآور» در سال ١۴٠٠، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و نیز خانه صنعت و معدن استان یزد #گروه_پاترون #پاترون #لوح_تقدیر #واحد_نمونه_صنعتی #دانش_بنیان #نوآور #صنعت_معدن_تجارت_یزد #خانه_صنعت_معدن_تجارت_ایران #خانه_صنعت_معدن_تجارت #یزد

مراسم اهدای جایزه شرکت دانش بنیان و نوآور به گروه پاترون

مراسم اهدای جایزه شرکت دانش بنیان و نوآور به گروه پاترون

“مراسم اهدای جایزه شرکت دانش بنیان و نوآور به گروه پاترون با حضور جناب آقای شیدا مدیر کارخانه گروه پاترون” گروه پاترون به عنوان “واحد نمونه دانش بنیان و نوآور سال ١۴٠٠” توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و خانه صنعت و معدن استان یزد انتخاب گردید. #اهدای_جایزه #جایزه #دانش_بنیان #نوآور #گروه_پاترون #پاترون… READ MORE