Tags: آهن اسفنجی

انقلاب شرکت پریمتالز در تولید آهن اسفنجی

انقلاب شرکت پریمتالز در تولید آهن اسفنجی

انقلاب شرکت پریمتالز برای تولید آهن اسفنجی با احیای مستقیم کنسانتره در روش جدیدی بدون کربن و هیدروژن محور   منبع: وبسایت شرکت پریمتالز (مورخ ۵ تیر ۹۸) ترجمه: گروه دانش بنیان پاترون   شرکت پریمتالز اولین فرایند احیای مستقیم کنسانتره سنگ آهن در جهان را، بدون نیاز به فرایندهای اولیه ای هم­چون زینتر کردن… READ MORE

بهای تمام شده هفته ۲۴-۹۶

بهای تمام شده هفته ۲۴-۹۶

در گزارش این هفته نیز مطابق گزارشات هفته های پیشین بر اساس قیمت های روز قراضه و آهن اسفنجی و هزینه های تولید، مقایسه بهای تمام شده شمش فولادی در کوره های القایی، این بار، بین سه گزینه آورده شده است. این گزارش بر اساس مدل PSM گروه پاترون تدوین گردیده است و پیش فرض های محاسبات… READ MORE

کوره های تونلی جهت تولید آهن اسفنجی

کوره های تونلی جهت تولید آهن اسفنجی

معرفی کوره های تونلی جهت تولید آهن اسفنجی ارائه شده توسط حسام ادیب – مدیر عامل گروه پاترون در همایش اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران “توسعه و سرمایه گذاری” ۱۱ خرداد ۱۳۹۴   دریافت فایل ارائه: تولید آهن اسفنجی با کوره تونلی