Tags: آلومینیوم

یک کوره ذوب آلومینیوم که از دوربین‌های هوشمند هوا خنک استفاده می‌کند

یک کوره ذوب آلومینیوم که از دوربین‌های هوشمند هوا خنک استفاده می‌کند

  یک کوره ذوب آلومینیوم که از دوربین‌های هوشمند هوا خنک استفاده می‌کند تا با در بسته، چرخه ذوب را نمایش دهد. جالب است، نه؟   #کوره_ذوب_آلومینیم #آلومینیوم #ذوب #aluminium #چرخه_ذوب #پاترون #گروه_پاترون

بازدید گروه پاترون از صنایع آلومینیوم سازی

بازدید گروه پاترون از صنایع آلومینیوم سازی

در بهمن ماه 1400 بازدید از صنایع آلومینیوم سازی توسط گروه پاترون صورت گرفت. #بازدید #پاترون #گروه_پاترون #صنعت #صنایع #آلومینیوم #صنایع_آلومینیوم #صنعت_آلومینیوم #بهمن_ماه