Tags: آلومینای ذوبی

چگونه در دیرگدازها زمینه مولایتی ایجاد کنیم؟

چگونه در دیرگدازها زمینه مولایتی ایجاد کنیم؟

این مقاله در مجله صنعت نسوز، شماره هشتم، تابستان ۱۳۹۶، از صفحه ۵۸ تا صفحه ۷۲ به چاپ رسیده است. روش ساخت زمینه مولایتی در شرکت الکم چگونه در دیرگدازها زمینه مولایتی ایجاد کنیم؟   برگردانندگان: محمدحمید وکیل­ نژاد۱*، حسن بداغی۲، محسن امین۳ ۱ کارشناس ارشد مهندسی نانوفناوری – نانومواد دانشگاه علم و صنعت ایران… READ MORE