نکاتی برای فولادسازی با کوره القایی

اثر مصرف قراضه قیچی شده در فولادسازی

اثر مصرف قراضه قیچی شده در فولادسازی

آیا می دانید استفاده از پرس قیچی (Shear Press) می تواند حدود ۲ درصد از ناخالصی قراضه کم کند و با توجه به شارژ قراضه سایز شده در کوره القایی می تواند منجر به افزایش تولید ۵ درصدی شمش فولاد شود.  

  • 1
  • 2
  • 6