خدمات مشاوره ای و آموزشی

خدمات مشاوره به کارخانجات فولاد

خدمات مشاوره به کارخانجات فولاد

گروه دانش بنیان پاترون تا سال 1396 به ارائه خدمات مشاوره جهت بع کارخانجات فولاد می پرداخت اما از این سال به بعد، به دلیل تمرکز روی فعالیت های تولیدی، این خدمات را ارائه نمی نماید. مسائلی که کارخانجات در حال بهره برداری با آنها مواجه هستند کم نیستند. خدماتی که یک مشاور توانمند می تواند… READ MORE

خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

گروه دانش بنیان پاترون تا سال 1396 به ارائه خدمات آموزشی به کارخانجات فولاد می پرداخت اما از این سال به بعد، به دلیل تمرکز روی فعالیت های تولیدی، این خدمات را در قالب همکاری با آکادمی فولاد، حسب پتانسیل خود، ارائه نموده است. بی تردید آموزش نیروی انسانی از پایه ای ترین اقدامات برای… READ MORE

مشاوره جهت ایجاد کارخانه فولاد

مشاوره جهت ایجاد کارخانه فولاد

گروه دانش بنیان پاترون تا سال 1396 به ارائه خدمات مشاوره جهت ایجاد کارخانه فولاد می پرداخت اما از این سال به بعد، به دلیل تمرکز روی فعالیت های تولیدی، این خدمات را ارائه نمی نماید. تاسیس یک کارخانه فولاد سازی با سوالات بیشماری روبروست. مطالعات جانمایی، ظرفیت سنجی، انتخاب محصول، انتخاب تجهیزات، و موارد دیگر از مسائلی هستند که… READ MORE