کیفیت محصول و رضایت مشتری بی دلیل نیست

کیفیت محصول و رضایت مشتری بی دلیل نیست

کیفیت محصولات گروه دانش بنیان پاترون و رضایت فولادسازان بی دلیل نیست.

ما همه محموله‌های مواد اولیه و محصول را آزمایش می‌کنیم.

کیفیت محصولات گروه دانش بنیان پاترون و رضایت فولادسازان بی دلیل نیست. ما همه محموله‌های مواد اولیه و محصول را آزمایش می‌کنیم.

آماده سازی نمونه جرم نسوز در آزمایشگاه جهت تست استحـکام سرد فشاری (CCS)

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.