کتاب نسوزها برای آلومینیوم

کتاب نسوزها برای آلومینیوم

کتاب نسوزها برای آلومینیوم 

نوشته آندری یورکف

از انتشارات اسپرینگر

 

جهت دانلود لطفا اینجا را کلیک فرمایید.

 

نسوزها برای آلومینیوم

 

از جناب آقای مهندس رمضانی بابت ارسال این کتاب کمال تشکر را داریم.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.