چه نکات اپراتوری بر روی بازشوندگی ماسه مجرا (فارغ از کیفیت ماسه) اثرگذارند؟

چه نکات اپراتوری بر روی بازشوندگی ماسه مجرا (فارغ از کیفیت ماسه) اثرگذارند؟

 چند مورد از نکات اپراتوری که بر روی بازشوندگی ماسه مجرا (فارغ از کیفیت ماسه) اثرگذارند:

۱- تمیزی حفره ول‌بلوک (عدم باقی ماندن ملات به‌ویژه ملات‌های باندفسفاتی)

۲- جلوگیری از ریختن سرباره درون حفره ول‌بلوک

۳- پیشگرم کردن پاتیل

۴- پیشگرم کردن ماسه تا دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد

۵- دقت در زمان، مقدار و نحوه ریختن ماسه به درون پاتیل (حفره ول‌بلوک)

نکات اپراتوری بر روی بازشوندگی ماسه مجرا

نکات اپراتوری بر روی بازشوندگی ماسه مجرا

#پاترون #گروه_پاترون #نکات_اپراتوری #نکات_آموزشی #ماسه #فسفات #صنعت

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.