مشاوره و ارائه دوره های آموزشی در زمینه عیوب شمش فولادی

راهنمای راهنمای عیوب شمش فولادی گروه پاترون

مشاوره و ارائه دوره های آموزشی در زمینه عیوب شمش فولادی به همراه ارائه دفترچه راهنمای عیوب