محسن امین

این مقاله در مجله صنعت نسوز، شماره هشتم، تابستان ۱۳۹۶، از صفحه ۴۶ تا صفحه ۴۹ به چاپ رسیده است.
نویسندگان:
محسن امین، مدیر سابق طراحی محصول و کنترل کیفیت – شرکت دانش بنیان گروه پاترون
حسن بداغی، مدیر تحقیق و توسعه –

مقاله:
تاثیر افزودنی نانو بلک بر تحولات فازی و خواص رئولوژی دیرگدازهای ریختنی آلومینا-سیلیکون کاربید

نویسندگان:
محمد حسن امین، محسن امیر ابراهیم آبادی، تورج عبادزاده، ثانی عابدینی، حسین رفیع زاده، سید کاظم تدین اسلامی

دانلود مقاله از اینجا

2