رسیدگی به بازخورد مشتریان با شماره بچ محصولات پاترون

رسیدگی به بازخورد مشتریان با شماره بچ محصولات پاترون

لطفا در صورت مشاهده هرگونه عدم مغایرت کیفی، شماره شناسایی بچ را برای گروه پاترون ارسال فرمایید تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.

گروه پاترون از همه بچ‌های تولیدی خود نمونه شاهد در آزمایشگاه نگهداری می‌نماید تا از کیفیت محصولات ارائه شده اطمینان کسب گردد و قابلیت پیگیری وجود داشته باشد.

رسیدگی به بازخورد مشتریان با شماره بچ محصولات پاترون

 

 

#نسوز #جرم #جرم_ریختنی #ملات

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.