رسانه گروه پاترون

ضریب جذب فروآلیاژها به اکسیژن محلول در مذاب بستگی دارد.
معمولا ضریب جذب منگنز حدود 75% و سیلیسیوم 95% است.
"بیشترین میزان

آیا می‌دانید با مصرف 40% آهن اسفنجی در فولادسازی، مصرف فرو سیلیکو منگنز 16% اضافـــه می‌گـــردد.
*با فرض آنالیز معمول قراضه

 
تولید بزرگترین دلتاهای کوره قوس الکتریکی در ایران، با رکوردشکنی‌های پیاپی
#کوره_قوس_الکتریکی #پاترون #گروه_پاترون #دلتا #رکوردشکنی #تولید

Page 1 of 87 12348687