تولید کننده انواع جرمهای ریختنی، سیمان، های نسوز و جرم عایق

جرم ریختنی - عایق گروه پاترون