تولیدکننده جرم های ریختنی

گروه دانش بنیان پاترون
تولیدکننده جرم های ریختنی کارخانجات فولاد با نام تجاری “پاتروکست”

جرم ریختنی پاتروکست گروه پاترون